Profil
spoločnosti

Profil spoločnosti

Súkromná bezpečnostná služba OBS Prešov spol. s r.o. je renomovanou bezpečnostnou službou zabezpečujúcou komplexnú ochranu majetku a osôb, prepravu finančných hotovostí a služby strediska registrácie poplachov.
OBS Prešov spol. s r. o. pôsobí na trhu už od roku 1994. Za viac ako 20 ročné obdobie sa stala počtom pracovníkov, počtom chránených objektov v meste Prešov ako aj rozsahom a kvalitou poskytovaných služieb jednou z najväčších bezpečnostných služieb v rámci Prešovského kraja. Na základe hĺbkovej previerky v roku 2005 získala naša spoločnosť certifikát NBÚ o priemyselnej bezpečnosti. V roku 2008 získala naša spoločnosť ocenenie Opálové zrnko mesta Prešoviso 9001

Čo
ponúkame

Čo ponúkameSúkromná bezpečnostná služba OBS Prešov spol. s r. o. zabezpečuje nasledujúce činnosti

  • Služby zabezpečujúce profesionálnu ochranu majetku a osôb
  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvislej zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  • ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby
  • ochrana osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporiadavaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
  • vypracovanie plánu ochrany
  • poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až deviatom bode

Kontakt

Kontakt

Ochranno - bezpečnostná služba
OBS Prešov spol. s r.o.


Obrancov mieru 6
Prešov, 08001

Email
obspresov@obspresov.sk

Sekretariát
Tel. +421 51 7731341
Fax. +421 51 7597271


Stála služba, dispečing
Tel. +421 51 7720495

Kontaktný formulár

Nezadali ste email!
Nezadali ste predmet!
Nezadali ste text!
Odošli

Pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochranyPo dohode o spolupráci vznikla spoločnosť OBS - Transmont s. r. o., ktorá prevádzkuje v Prešove Pult centralizovanej ochrany s vlastnými ozbrojenými výjazdovými skupinami. Technici spoločnosti zabezpečujú nepretržitý 24 hodinový servis inštalovaných EZS a EPS a kamerových systémov. Mobilné výjazdové skupiny vykonávajú nepravidelné fyzické kontroly chránených objektov a v prípade potreby vedia zasiahnuť v chránenom objekte v meste Prešov do 5 - 10 minút.

Naša spoločnosť kladie veľký dôraz na pravidelné preverovanie spoľahlivosti našich pracovníkov a zvyšovanie ich odbornej úrovne vo viacerých rovinách:

a) kondičná príprava – vybraní zamestnanci majú umožnený bezplatný vstup do fitnes centra, telocvične a tréningy sebaobrany.

b) praktický výcvik – v spolupráci s ŠKP zabezpečujeme v súčasnosti pre zamestnancov praktický výcvik zásahov a taktických aspektov pri vykonávaní zákroku proti páchateľom. Odborným garantom výcviku je náš pracovník Jozef Drobňák, skúšobný komisár I. triedy, inštruktor sebaobrany a karate (držiteľ 3 DAN karate)

c) teoretická príprava - pozostáva zo školení zameraných na znalosť práv a povinností pracovníka profesionálnej ochrany, poskytovanie prvej pomoci, školenia o požiarnej ochrane, školenia OBP a pod.

Zamestnanci našej spoločnosti sú fyzicky zdatní, občiansky bezúhonní. Pri výbere uchádzačov o zamestnanie sa kladie dôraz na komunikatívnosť a povahovú vyrovnanosť. V prípade požiadavky zákazníka poskytneme na ochranu zverených priestorov nefajčiarov.